วาล์วผีเสื้อ

วาล์วผีเสื้อเรียกว่า วาล์วเป็นชนิดของโครงสร้างที่ง่ายของควบคุม สามารถใช้ได้สำหรับความดันต่ำท่อกลางของวาล์วปีกผีเสื้อควบคุมสวิตช์ปิด (แผ่นดิสก์หรือดิสก์) เป็นแผ่น เพลาหมุนรอบวาล์วจะเปิด และปิดวาล์ว สามารถใช้วาล์วควบคุมอากาศ น้ำ ไอน้ำ ทุกชนิดของการกัดกร่อนปานกลาง โคลน น้ำมัน สารกัมมันตรังสี และโลหะเหลวเช่นการไหลของของไหลชนิดต่าง ๆ ได้ ส่วนใหญ่ในบรรทัดตัดและควบคุมปริมาณผลวาล์วผีเสื้อเปิด และปิดเป็นจานดิสก์รูปผีเสื้อ การหมุนตัวรอบแกนของตัวเอง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการเปิด และปิด หรือปรับ