ตรวจสอบวาล์วสามารถติดตั้งในท่อสายของของเหลวนั้น

รูปแบบวาล์วโดยทั่วไป CK41H และ CK44H แน่นอน เกี่ยวข้องกับวัสดุอื่น ๆ รหัสอื่น ๆ กล่าว 41 สามารถติดตั้งในท่อแนวนอน 44 สามารถติดตั้งท่อในแนวตั้ง และทำไมสื่อจากด้านล่างขึ้น มันสามารถ หยุดอ้างอิงกลับโครงสร้างวาล์ว